• Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τις Πραζόλες (20.05.13)
  • 20.05.13

    Εκδόθηκε  το ΦΕΚ με τη νέα θετική λίστα (αρ. ΦΕΚ Β΄1184/15-05-13), τις νέες λιανικές και ασφαλιστικές τιμές. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, πλέον όπως διαπιστώνουμε δεν υπάρχει περιορισμός συνταγογράφησης πραζολών αποκλειστικά από γαστρεντερολόγους.

    Η αναφορά του ΦΕΚ που μας ενδιαφέρει είναι,

    "Αποζημειώνονται για τη θεραπεία πεπτικού έλκους, της γαστροοισφαγικής παλινδρόμησης (σ.σ. ΓΟΠ) και της φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης  γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους. Ειδικότερα όσον αφορά τη γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης πρώτη επιλογή είναι η χορήγηση Η2 αναστολέων (σ.σ. ρανιτιδίνες)"

    Με αυτό το λιτό αλλά πλέον σαφές κείμενο λύνεται μια αναστάτωση που ξεκίνησε στις 29-4-2013 και θέτει πια περιορισμούς ενδείξεων αλλά όχι ειδικότητας συνταγογράφου για τις πραζόλες.