• Παράταση στην ισχύ του νέου Δελτίου Τιμών έδωσε το Υπουργείο Υγείας (26.08.13)
  • Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα από το Υπουργείο Υγείας, παράταση μιας εβδομάδας δόθηκε στην ισχύ του νέου δελτίου τιμών που είχε ανακοινωθεί στις 6 Αυγούστου.

    Οι ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:

    1. Για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 02 - 09 – 2013
    2. Για τις φαρμακαποθήκες από 09-09-2013.
    3. Για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 16-09-2013.