• Από 1η Μαρτίου τα αναλώσιμα Διαβήτη θα γίνονται μόνο δαπάνη! (29.01.13)
  • 29.1.13

    Δε θα γράφονται σε πράσινες συνταγές ΕΟΠΥΥ τα αναλώσιμα Διαβήτη (ταινίες, σκαρφιστήρες, βελόνες)!!!

    Αλλάζει η διαδικασία και θα γίνονται μόνο Δαπάνες, ώστε να μην αλλοιώνονται τα στοιχεία της Φαρμακευτικής Δαπάνης από τα αναλώσιμα, σύμφωνα με έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.