• Οδηγίες - διευκρινίσεις για τα πιστωτικά τιμολόγια ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ απο το Φ.Σ.Λ. (25.01.13)
 • Φ.Σ.Λ. Φ.Σ.Λ.

  Προς τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λέσβου

   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ:

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Σας έχουν αποσταλεί:

  1. Η  καρτέλα εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ,  όπου ανά μήνα, μπορείτε  να διαπιστώσετε τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί:

   α. για το πρώτο rebate

   β. για πιθανές περικοπές,

  γ.  για το δεύτερο rebate, που αφορά φαρμακεία με τζίρο πάνω από 35.000€ 

  1. Η βεβαίωση του ΕΟΠΥΥ, από την ΚΜΕΣ, που αναγράφει το ποσό του πρώτου Rebate και αφορά όλα τα φαρμακεία
  2. Η βεβαίωση από τον Φαρμακευτικό σύλλογο Λέσβου, που αναγράφει το ποσό της παρακράτησης του 3,5% έκπτωσης του ΟΠΑΔ

  Σας προτείνουμε,  να εκδώσετε  ξεχωριστά πιστωτικά τιμολόγια, με ημερομηνία έκδοσης  31/12/12, όπου θα γίνει αποφορολόγηση του ποσού του ΦΠΑ (5%) για τις εξής περιπτώσεις.

  α.  Με βάση τη βεβαίωση του ΕΟΠΥΥ, από την ΚΜΕΣ, που αναγράφει το ποσό του πρώτου Rebate και αφορά όλα τα φαρμακεία

  β.  Με βάση τη βεβαίωση του  Φαρμακευτικού συλλόγου Λέσβου, που αναγράφει το ποσό της παρακράτησης του 3,5% έκπτωσης στον ΟΠΑΔ

  γ.  Για το rebate, για φαρμακεία με τζίρους από 35.000, ή πιθανές περικοπές ή και τα δυο μαζί. Με βάση τις οδηγίες που σας αναφέρουμε παρακάτω:

  Επειδή εκ του νόμου,  δεν πρόκειται να αποσταλεί βεβαίωση για τα ποσά που αφορούν το δεύτερο rebate, για φαρμακεία με τζίρο πάνω από 35.000€, καθώς έπρεπε το ποσό αυτό να αφαιρείται επί του τιμολόγιου που καταθέτουμε  με τις συνταγές (κάτι το οποίο δεν γινόταν μέχρι τώρα), το ποσό αυτό μπορείτε να το υπολογίζεστε συνδυάζοντας την Καρτέλα Εκκαθάρισης και τη Βεβαίωση της ΚΜΕΣ  που έχετε παραλάβει.

  Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι:

  Αθροίζοντας, από την καρτέλα εκκαθάρισης τα συνολικά ποσά ανά μήνα (μέχρι και το μήνα Σεπτέμβριο – Προσοχή! και τα rebate των εκκαθαρισμένων μηνών που εισπραχτήκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο), και αφαιρώντας, από το σύνολο, τις εισφορές του ΤΣΑΥ ανά μήνα (εκτός των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, καθώς έχουν ήδη αφαιρεθεί), και το ποσό της βεβαίωσης της ΚΜΕΣ, για το πρώτο Rebate, το ποσό που σας υπολείπεται αφορά: το δεύτερο rebate, για φαρμακεία με τζίρους άνω των 35.000€, ή/και πιθανές περικοπές συνταγών και είναι το ποσό, για το οποίο θα εκδώσετε το πιστωτικό τιμολόγιο.

   Σας επισημαίνουμε ότι:

  • Σε όλα τα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
  • Για την παρακράτηση του 3,5% της έκπτωσης  του ΟΠΑΔ, το πιστωτικό τιμολόγιο θα εκδοθεί:  ΠΡΟΣ ΟΠΑΔ

  Παρακαλούμε ενημερώστε το λογιστή σας.

  Για  την Δ.Σ. του Συλλόγου

  Ο Πρόεδρος       Ο Γραμματέας

  Απ. Βαλτάς         Β. Λαμπούσης