• Αλλαγές στο χώρο του φαρμάκου προτείνει ο πρόεδρος του ΕΟΦ (11.09.12)
  • 11.09.2012

    Δέκα αλλαγές στο χώρο του φαρμάκου πρότεινε ο κ. Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Ιατρικής και Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), στην ομιλία του στο 11ο Συνέδριο 'HealthWorld2012'.
    Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τούντας τόνισε την ανάγκη τεκμηριωμένου σχεδιασμού της φαρμακευτικής πολιτικής στη χώρα μας και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η δημιουργία ομάδας σχεδιασμού και αξιολόγησης με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας, του ΕΟΠΥΥ και του ΕΟΦ, αλλά και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι στην ορθολογικοποίηση της φαρμακευτικής πολιτικής.


    Ο κ. Τούντας τόνισε :'την ανάγκη αλλαγής του συστήματος τιμολόγησης με ένα πιο απλό και διαφανές σύστημα ισοδύναμης αποτελεσματικότητας με 12 χώρες αναφοράς, την άσκηση ασφαλιστικής φαρμακευτικής πολιτικής με την εφαρμογή εκπτώσεων κατόπιν διαπραγμάτευσης, την αύξηση της ίδιας συμμετοχής των ασφαλισμένων με εισοδηματικά κριτήρια, την αναθεώρηση της θετικής λίστας με την εφαρμογή πιο αυστηρών κριτηρίων για πολλές συσκευασίες και περιεκτικότητες, την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος με τη δημιουργία Παρατηρητηρίου κατανάλωσης, την ανάπτυξη της φαρμακευτικής έρευνας με νέο θεσμικό πλαίσιο για τις κλινικές έρευνες, με τη δημιουργία κέντρων μελετών βιοϊσοδυναμίας και με την ανάδειξη της Ελλάδας σε χώρα αναφοράς για ορισμένα φάρμακα, την αξιολόγηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και την ενίσχυση της καινοτομίας και τέλος την ανάγκη ενίσχυσης-αναβάθμισης του ΕΟΦ, η λειτουργία του οποίου έχει καταστεί προβληματική λόγω της δραματικής μείωσης του προσωπικού του την τελευταία διετία.'