• Ειδικοί κάδοι για τα ληγμένα φάρμακα στα φαρμακεία της χώρας (09.02.12)
 • 09.02.2012

  Σε συλλογή, προσωρινή φύλαξη, διαχείριση και καταστροφή των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων που έχουν λήξει ή δεν χρησιμοποιούνται πια, προχωρά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με τον ΕΟΦ και τον ΠΦΣ, όπως ανακοίνωσε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου. Συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο, σε όλα τα φαρμακεία της χώρας θα υπάρχει ένας κάδος ειδικών προδιαγραφών, όπου θα συλλέγονται τα ληγμένα φάρμακα που έχουν οι πολίτες στα σπίτια τους.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι το 40% των ελληνικών νοικοκυριών έχει στο σπίτι του ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικής σημασίας την ενημέρωσή τους για τον σωστό τρόπο διαχείρισής τους.
  Αναλυτικότερα:
  - Η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως θα γίνεται σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, τοποθετημένων σε ορθολογικά επιλεγμένο (εμφανές− εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες) και μερικώς απομονωμένο χώρο σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Οι περιέκτες θα δοθούν από την ΙΦΕΤ Α.Ε.

  - Η άμεση περισυλλογή και μεταφορά του περιεχομένου των περιεκτών, από τα φαρμακεία στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα της
  ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα, θα γίνεται μέσω του υπάρχοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρμακεμπορίας. Τα ως άνω δίκτυα έχουν την αρμοδιότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεχθέντων στις αποθήκες τους έως την τελική τους μεταφορά στις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε.

  -
  Την ευθύνη για την ορθολογική καταστροφή των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων που θα αποθηκεύονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε., φέρει η ΙΦΕΤ Α.Ε. υπό την εποπτεία του ΕΟΦ.

  - Τη συνολική ευθύνη υλοποίησης των ανωτέρω φέρει η ΙΦΕΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του ΕΟΦ.