• ΠΦΣ: Διευκρίνιση για τη χορήγηση των ΦΥΚ σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ (07.02.12)
  • 07.02.2012

    Με αφορμή λανθασμένη πληροφόρηση ότι τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ χορηγούνται από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ διευκρινίζουμε:
    Με βάση το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με αριθμ. Πρωτ. 67/5-1-2012 το οποίο σας έχουμε κοινοποιήσει, και κατόπιν προφορικής επικοινωνίας με την Φαρμακευτική Περίθαλψη του ΕΟΠΥΥ σήμερα 3/2/2012,
    ….«2. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους μέχρι νεωτέρας δεν θα απευθύνονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αλλά θα ακολουθούν τις διαδικασίες που ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον Οργανισμό (Κρατικά Νοσοκομεία, Ιδιωτικά Φαρμακεία)» χωρίς την ένδειξη ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ.