• Ενημέρωση απο ΕΟΠΥΥ σχετικά με Φ.Υ.Κ.("στερείται") , με θετική-αρνητική λίστα κ.α. (24.04.12)
  • Πατήστε το Αρχείο 1 και διαβάστε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ  σχετικά με Φ.Υ.Κ. , με θετική-αρνητική λίστα κ.α.