• Ενημέρωση για τον ΟΓΑ (05.01.12)
  • 05.01.2012

    Τελικά ο ΟΓΑ εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012. Από ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/1/2012 όλες οι συνταγές που συνταγογραφούνται για ασφαλισμένους του ΟΓΑ θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικές ή να εκδίδονται στο ενιαίο συνταγολόγιο (πράσινο συνταγολόγιο του ΙΚΑ). (Ο φαρμακοποιός θα αναγράφει πάνω δεξιά «ΟΓΑ»). Για τις τυχόν συνταγές που εκτελέστηκαν στον ΟΓΑ μέχρι σήμερα, ηλεκτρονικές ή του παλαιού ατομικού βιβλιαρίου, ή και τις πράσινες, ο τρόπος κατάθεσης θα διευκρινιστεί, όπως και για τα ΦΥΚ με έγγραφο που θα αποστείλει ο ΕΟΠΥΥ μέχρι τέλους της ημέρας , όπως μας ανέφερε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.