• ΙΚΑ: Περικοπές συνταγών (03.10.11)
  • ΙΚΑ : Περικοπές συνταγών ΙΚΑ : Περικοπές συνταγών

          Σε επικοινωνία που είχαμε με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μας ενημέρωσαν ότι για τις περικοπές συνταγών που εκτελέστηκαν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2011, εξαιτίας  ζημιάς που προκλήθηκε στους εκτυπωτές, η υπηρεσία  προς το παρόν αδυνατεί να αποστείλει αντίγραφα των συνταγών αυτών προκειμένου να γνωρίσουν οι συνάδελφοι τους λόγους των περικοπών τους.

    Με την αποστολή των εκκαθαριστικών του μηνός Αυγούστου, θα σταλούν  τα αντίγραφα των συνταγών που περικόπηκαν καθώς και οι αιτιολογήσεις των περικοπών, ώστε οι συνάδελφοι  να προβούν σε πιθανές ενστάσεις.