• Ηλεκτρονικές συνταγές ΟΓΑ – ΙΚΑ σε μια κατάσταση με τις χειρόγραφες -Υπενθύμιση (03.10.11)
  • Ηλεκτρονικές συνταγές ΟΓΑ – ΙΚΑ σε μια κατάσταση με τις χειρόγραφες -Υπενθύμιση Ηλεκτρονικές συνταγές ΟΓΑ – ΙΚΑ σε μια κατάσταση με τις χειρόγραφες -Υπενθύμιση

    03/10/2011

    Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές ΟΓΑ και ΙΚΑ καταχωρούνται μαζί με τις χειρόγραφες σε μία συγκεντρωτική κατάσταση . Η αρίθμηση γίνεται μαζί και εκδίδουμε 1 τιμολόγιο.

    Εννοείται ότι ξεχωριστά υποβάλλουμε τον ΟΓΑ και ξεχωριστά το ΙΚΑ .