• Κυριότεροι λόγοι για επιστροφή Σ.Κ. Ο Γ Α και περικοπών Ι Κ Α (14.07.11)
  • 14/7/2011

    Σας αποστέλλουμε έγγραφο του ΠΦΣ προς τους φαρμακ.συλλόγους της χώρας, που αναφέρεται στους κυριότερους λόγους επιστροφής των Συγκ.Κατ/σεων (πράσινων) του ΟΓΑ , καθώς και έγγραφο του ΠΦΣ  για τις συνηθέστερες περιπτώσεις περικοπών από τ ο ΙΚΑ.