• ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
 • ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13 - ΑΘΗΝΑ 10436

   

  * ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ Π.Δ. 121/2008

  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ: Κανονικά από όλους τους ιατρούς

   

  ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Εκτελούνται με την προϋπόθεση να υπάρχει σφραγίδα ιατρού και Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

   

  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ: Με απόδειξη, (και παραπεμπτικό), κατόπιν αποφάσεως πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

   

  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ: Όχι

   

  ΓΑΛΗΝΙΚΑ: Εξοφλείται μόνο ότι είναι φάρμακο και έχει κουπόνι.

   

  ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ: Σε συνταγή και ανάλογη συμμετοχή σύμφωνα με την πάθηση ή με απόδειξη.

   

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: Με απόδειξη (και παραπεμπτικό), κατόπιν αποφάσεως Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

   

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Συνταγές ΔΕΗ που η σφραγίδα του συνταγογράφοντος ιατρού εργασίας, αναφέρει ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΔΥΑΕ χρειάζεται θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό ΟΑΠ ΔΕΗ πριν την εκτέλεση.