• Τιμολόγια Ασφαλιστικών Ταμείων
  • 16 Ιουν 2010
  • Στα τιμολόγια που κόβονται προς όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία πρέπει να υπάρχει ΔΟΥ , ΑΦΜ , Δ/ΝΣΗ

    βλέπε (ΠΙΝΑΚΑ  10).