• Θεωρήσεις
  • 15 Ιουν 2010
  • 1.- Δεν απαιτείται θεώρηση όταν η συνταγή ξεπερνά κάποιο ποσό. Μόνο για το  ΤΥΠΕΤ, ισχύει ακόμη η θεώρηση για τις συνταγές που ξεπερνούν τα 100 ευρώ, εκτός εάν οι συνταγές είναι γραμμένες από γιατρό ΤΥΠΕΤ, οπότε και δεν θέλουν θεώρηση.

    2.- Συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων που γράφουν φάρμακα της κατηγορίας Δ (ΠΙΝΑΚΑΣ 6) δεν χρειάζονται θεώρηση, ανεξαρτήτως της ποσότητας των εμβαλαγίων.

    ΠΡΟΣΟΧΗ !!!   Το ότι δεν χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές αυτές δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται η μονόγραμμη αθεώρητη συνταγή που φυλάσσουμε για τρία χρόνια στα φαρμακεία μας.

    3.- Συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων που γράφουν φάρμακα της κατηγορίας ΓΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 6), δεν χρειάζονται θεώρηση (εκτός των συνταγών που περιέχουν κωδεϊνη, βλ.χορήγηση κωδεϊνών) , ανεξαρτήτως της ποσότητας των εμβαλλαγίων. Προσοχή, το ότι δεν χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές αυτές δεν σημαίνει ότι δεν  προαπαιτείται η μονόγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία, συνταγή που φυλάσσουμε για τρία χρόνια στα φαρμακεία μας.

    4.- Συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων που φέρουν φάρμακα του Ν. 1729/87 πλήν των αναφερομένων στην κατηγορία Δ και ΓΣ του ν.1729/87, θέλουν θεώρηση ανεξηρτήτως ποσού και αξίας.